De Bloemhof

Lid worden

Aanvragen tuin
Hoe krijg ik een tuin bij VTV De Bloemhof, wat zijn de kosten en de verplichtingen?

Belangstellenden kunnen iedere zaterdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur op het complex terecht voor meer informatie en eventueel een bezichtiging van het complex.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier, via email (secretaris@debloemhof.nl) of per brief:

VTV De Bloemhof
Bloemerd 2a
2353 BZ Leiderdorp

Tevens dient u bij aanmelding € 25,00 inschrijfgeld te voldoen, over te maken op IBAN NL23RABO0335656501 t.n.v. VTV de Bloemhof, Leiderdorp o.v.v. “Inschrijfgeld wachtlijst de Bloemhof”.

De datum van binnenkomst van uw email of brief (incl. betaling) is bepalend voor uw plaats op de wachtlijst.

Kosten
Bij de VTV De Bloemhof kunt u een tuin huren van 50, 100 of 200 m².

Voor beginners wordt een tuin van maximaal 100 m² aangeraden.

De jaarlijkse kosten voor het huren van een tuin zijn met ingang van 1 januari 2018 EUR 0,60 per m²:

Tuinhuur   50 m²         €   35,00

Tuinhuur 100 m²         €   70,00

Tuinhuur 200 m²         € 140,00

Daarnaast bent u lidmaatschapscontributie verschuldigd aan de vereniging à € 65,00 per jaar (in 2024 wordt deze verhoogd naar € 70,00) .

Voor de uit te reiken sleutels vragen wij een borg van € 15,00 per sleutel.

Ook dient u voor de tuin, ongeacht het formaat, een borg van € 150,00 te voldoen.

Bij vertrek van de tuin krijgt u bij inleveren van de sleutels de borg retour. Indien u de tuin schoon achterlaat (onkruidvrij), krijgt u ook de borg voor de tuin terug.

Verplichtingen
U bent verplicht enkele malen per jaar deel te nemen aan de zaterdagse werkploegen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud aan ons complex.

Uiteraard bent u verplicht zich te houden aan onze reglementen. De reglementen kunt u op deze website inzien.