De Bloemhof

Zienswijze bestuur loslopende honden

Het navolgende bericht is vanuit de vereniging gezonden aan het college van de gemeente Leiderdorp:

Zienswijze bestuur Volkstuinvereniging De Bloemhof n.a.v. concept aanwijzingsbesluit van 14 mei 2019 Losloopgebieden voor honden.

Datum: 6 juni 2019

Geacht College,

Het bestuur stelt het op prijs dat voor De Bloemerd goed wordt vastgelegd waar honden wel en waar honden niet los mogen lopen.

We hebben de navolgende opmerkingen:

Omgeving clubgebouw:

Het gebied rond het clubgebouw van de volkstuinvereniging. Dit gebied wordt al 40 jaar door leden van de volkstuinvereniging onderhouden en beheerd. In dit voorjaar is het opnieuw ingericht en sinds begin april is de nieuwe beplanting er in gezet. Het is goed om te zien dat nu, net als bij alle andere verenigingen, is vastgelegd dat het gehele jaar in dit gebied de hond aan de lijn moet. 

Opruimplicht:

Wij gaan er vanuit dat voor de gehele Bloemerd de opruimplicht blijft gelden. Dus ook voor het gebied rondom ons clubgebouw. Het plaatsen van voldoende voorzieningen (DepoDogs) zal daar aan bijdragen.

Handhaving:

Alle gemaakte en vastgelegde afspraken vallen of staan met een consequente handhaving. We rekenen er op dat dit gaat gebeuren en zullen niet schromen daar contact met u over op te nemen.

Communicatie:

Overzichtsborden met een verwijzing naar de website van de gemeente, waar honden wel of niet mogen loslopen, gaan in onze ogen niet werken. Wandelaars, natuurliefhebbers en vrijwilligers ervaren dat in de Munnikenpolder.

Wij verzoeken de gemeente  om met ons in overleg te treden hoe en op welke plaatsen dit wordt aangegeven om daarmee vervelende discussies met hondenbezitters te voorkomen.

De mooie natuurgebiedjes:

In de huidige situatie moeten honden in het broedseizoen (1april t/m 30 september) zijn aangelijnd in het gebied begrensd door de ontsluitingsweg Bloemerd, het pad naar de volkstuinen, de sloot tussen Bloemerd en volkstuinen en de Leysloot. In dit gebied liggen prachtige natuurgebiedjes.

Voor soorten als tjiftjaf en fitis (en natuurlijk eenden etc.) geldt dat het grondbroeders zijn, dus loslopende honden verstoren hun nesten. Het is derhalve belangrijk dit te handhaven. De voorgestelde ingrijpende aanpassingen van dat gebied zorgen er voor dat het aantal broedparen sterk zal afnemen. Deskundigen verwachten zelfs dat op termijn deze vogels volledig uit het gebied verdwijnen.  

Namens het bestuur van de Volkstuinvereniging De Bloemhof;

Rob Jansen (secretaris)